HemVem är vi

Vi ser till att avfall enkelt blir en resurs för alla.

Vi vill vara en nära och affärsmässig partner som drivs av viljan att göra det enkelt att återanvända resurser. Vi tänker gärna stort men verkar där vi finns så att vi verkligen kan påverka.

Vi kompromissar inte på helheten och vi tar gärna ansvar för hela kedjan. Vi är ärliga och öppna för att vi helt enkelt tror att det är förutsättningen för både bra affärer och för att vi tillsammans ska skapa ett mer hållbart samhälle.

För de flesta är avfall en benämning för ett föremål eller ämne som man vill göra sig av med.

Så ser inte vi på avfall!

Avfall är mer att betrakta som en fas i en produkts livscykel där den under en period tjänat ett visst syfte för att sedan kunna förädlas så att den får en ny funktion. Enligt oss har en produkt ingen början och därför heller inget slut.


Affärsidé

Att göra världen till en bättre plats känns för de flesta som en självklar ambition. Men uppgiften kan många gånger kännas övermäktig, varför det är lätt att tappa modet. 

Carl F gör att avfall enkelt blir en resurs för alla. På så sätt ökar vi materialåtervinningen, minskar produktionsbehovet av jungfruliga råvaror och bidrar till en cirkulär ekonomi.