Sekretesskärl

240 liters kärl för sekretessmaterial. Kärlet är låsbart och vid hämtning plomberas och kvitteras materialet.

Containermått

Längd: 0.72m, Bredd: 0.58m, Höjd: 1.07m

Lastning & lossning

Hämtas och lämnas med Distributionsbil