Pappersbur

Bur för papper eller tryckerispill. Buren rymmer 1.7 kubikmeter och har en fällbar front.

Containermått

Längd: 0.8m, Bredd: 1.2m, Höjd: 1.8m

Lastning & lossning

Hämtas och lämnas med Distributionsbil