Mobil komprimator 22m3

Komprimatorn är till för brännbart avfall eller övrigt lätt komprimerbart material. Den kan även fås i vätsketätt utförande.

Containermått

Längd: 7m, Bredd: 2.5m, Höjd: 2.6m

Lastning & lossning

Hämtas och lämnas med Lastväxlare

Utrymme som behövs

Längd: 13m, Bredd: 4m, Höjd: 6m