Hem Miljö & Kvalitet


Carl F minskade samhällets utsläpp med 10 300 ton CO2e under 2018

Enligt en ny rapport beställd av avfallshanteringsföretaget Carl F AB förhindrade företaget under 2018 mer utsläpp än vad verksamheten genererade. Detta betyder inte bara att företag som helhet är klimatpositiv, utan också att man sparat samhället utsläpp på hela 10 300 koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar nästan en procent av avfallssektorns samlade utsläpp.

Det familjeägda företaget Carl F AB startade redan 1888 och har varit verksamt inom avfallsindustrin i drygt 40 år. Kärnverksamheten idag är att samla in och sortera avfall så att värdefulla material kan återföras till produktionskedjan. När mer material återvinns i stället för att slängas behöver inte lika mycket nya – så kallade jungfruliga – material tillverkas, vilket också betyder att utsläppen från nytillverkning förhindras.

I en ny rapport beställd av Carl F beräknades företagets samlade utsläpp under 2018. Resultatet visar att företaget förhindrade utsläpp på en nivå som inte bara vida översteg den egna verksamhetens samlade utsläpp, utan även att Carl F minskade utsläppen i samhället med totalt 10 300 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade nästan en procent av avfallssektorns samlade utsläpp det året.

— Ur ett klimatmässigt perspektiv befinner vi oss i en unik position. Våra tjänster bidrar direkt till att förhindra så pass mycket utsläpp att vår egen verksamhet blir klimatpositiv samtidigt som vi minskar samhällets utsläpp. Vi visste sedan tidigare att vi hade en positiv påverkan på klimatet, men att det rörde sig om så här mycket var en fantastisk överraskning. Det visar att vi gör rätt saker och att vi är på rätt väg, säger Curt F Jönsson, vd på Carl F.

En viktig orsak till de förhindrade utsläppen är de investeringar som skett på Carl F. Idag drivs företages fordonsflotta uteslutande av HVO-bränsle och sedan 2013 förses sorterings-anläggningen med el från ett eget vindkraftverk. Under 2016 installerades ”Carl-Robot”, Sveriges första avfallssorteringsrobot, som bidragit till att halvera mängden avfall som går till energiåtervinning, vilket har inneburit att Carl F kan tillföra 9 000 ton mer material till kretsloppet.

— Idag körs drygt 35 000 ton blandat avfall in på vår sorteringsanläggning och tidigare blev 50 procent energibränsle. Här såg vi ett oerhört resursslöseri och vi började genast söka efter mer effektiva lösningar. Genom Carl-Robot kan vi nu redovisa ner till i princip sista kilot vilket avfall som återvinns exempelvis som papper, plast och trä i stället för att eldas upp som energibränsle. Det gör att miljövinsterna för oss, våra kunder och samhället blir helt enorma, säger Curt F Jönsson.

Rapporten ”Climate Impact Assessment 2018” är framtagen av Cleantech Scandinavia i Lund på uppdrag av Carl F. Förutom att mäta utsläpp undersökte rapporten även skillnaderna mellan material- och energiåtervinning och fördelarna med att exempelvis återvinna plast istället för att det förbränns i uppvärmning via fjärrvärme.

Du kan läsa den fullständiga rapporten här.
Climate Impact Assessment - Carl F: Ladda ner PDF

Titta gärna på filmen ovan där vi berättar mer om vår verksamhet och vårt klimatarbete.

🇬🇧 Watch english version...

Ett hållbart företag

Vi gillar det faktum att vår verksamhet har en positiv inverkan på miljön. Vår förmåga att påverka har gjort att våra ambitioner för att jobba för en bättre och grönare miljö genom åren har blivit ännu större. Vi har en tydlig målsättning med vårt kvalitets- och miljöarbete. Vi strävar hela tiden för att förbättra verksamheten, både vad gäller kundnyttan och miljön. Till exempel är vi självförsörjande med el genom vårt vindkraftverk och våra fordon drivs uteslutande av HVO.

Varje år fastställer vi övergripande och detaljerade kvalitets- och miljömål. Och allt detta arbete dokumenteras.

Vi är sedan många år kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Läs gärna vår miljöpolicy nedan:
Ladda ner PDF

Läs gärna vår kvalitetspolicy nedan:
Ladda ner PDF


Orvar och Olle är på väg att handlasta ett lass med grus ute i Oxie, för transport in till stan. Ett lass med grus kostade på den tiden 2,20:-

Årets modell har anlänt till stallet. Hållbart miljötänk var lite lättare på den tiden. Nuförtiden får vi anstränga oss lite mer. Men det gör vi så gärna.