Kranbil, större

De här fordonen har hög last- och lyftkapacitet. Transport av bygg- och industrimaterial och förrådscontainrar är vanligt. De lyfter 6 våningar upp och kan även borra för plintar och stolpar.

Teknisk information

Lyftkapacitet 31 Tm
4,6 m - 5.600 kg
6,5 m - 3.700 kg
10,0 m - 2.200 kg
14,6 m - 1.400 kg

Jibb
17,3 m - 850 kg
19,5m - 600 kg
21,0 m - 400 kg

Flaklängd: 6,3 - 7 m
Utskjut bak: 1,5 m
Breddning: 3,2 m
Lastvikt: 7,2 ton

Till de här fordonen finns bl a gipsvagga, materialbask, pallgaffel och borr.