Hem Intyg

Intyg, tillstånd & dokument

Här kan du se alla våra tillstånd, certifikat och dokument som visar att vi får och kan driva vår verksamhet.

 

Intyg för ursprungsmärkt el från vattenkraft.

 

Tillstånd till transport och transport av farligt avfall.

 

Tillstånd enligt miljöbalken.

 

Tillstånd enligt miljöbalken

Tillstånd enligt milljöbalken. Sammanfattning.

 

ISO 14001 (2022)

 

FT-certifikat

Fair Transport (2019)

 

Trippel A Diplom 2019

Trippel-A (2019)

 

ISO 9001 (2022)

Policy

 

Miljöpolicy

 

Kvalitetspolicy

 

Trafiksäkerhetspolicy

 

Integritetspolicy