Container täckt 3m3 FL

Containern har låsbart plastlock och kan även förses med hjul för inomhushantering.

Containermått

Längd: 2m, Bredd: 1.5m, Höjd: 1.5m

Lastning & lossning

Hämtas och lämnas med Frontlastare

Utrymme som behövs

Längd: 12m, Bredd: 4m, Höjd: 7m