HemAlla våra tjänster Avfallshantering

Inte samma skrot och korn

Det finns lika många behov av avfallshantering som det finns företag; därför erbjuder vi inte en lösning som ska passa alla. Vi skapar unika lösningar för var och en.

En del företag kan och vill källsortera och för dem har vi utrustning för praktisk och effektiv sortering i upp till tolv olika fraktioner. Läs mer under containrar och fordon. Andra behöver hjälp med hela kedjan; då står vi för sortering och ansvarar för att avfallet blir återvunnet.

Efter gemensam behovsanalys lämnar vi förslag på en effektiv systemlösning som är både miljö- och ekonomioptimerad.

På vår sorteringsanläggning för avfall sorterar vi 40 000 ton på ett år.

Bra logistik ger ren miljö

Med den senaste tekniken och effektiv logistik kan vi alltid erbjuda kostnadseffektiva och miljöriktiga lösningar som täcker ditt behov. Och vi gör det alltid med hög servicenivå.

Avfall ska återvinnas och det med minsta möjliga energiåtgång.

Med moderna bilar tar vi alltid avfallet till närmaste återvinningsanläggning.

Med planering och god logistik sparar vi inte bara tid och pengar åt våra kunder, vi minskar även belastningen på miljön.