HemÅtervinning

Inte helt hundra men de där sista procenten jobbar vi på

Vi har en egen sorteringsanläggning i Malmö som uppfyller högt ställda tillståndskrav på drift och arbetsmiljö och som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län och Miljöförvaltningen i Malmö.

Anläggningen ligger ute i norra hamnen och är 50 000 m2 stor (vilket är 7 fotbollsplaner). Här hamnar allt det blandade avfall som vi hämtar hos våra kunder. Under ett år hanterar och sorterar våra tretton medarbetare på sorteringen närmare 44 000 ton, vilket i runda slängar betyder att de hanterar mer än 140 ton om dagen. Tungt.

2021 var vi så framgångsrika i sorteringen att 99,7 % av avfallet kunde återvinnas eller återanvändas.

Kontakta gärna Anders Hillertz om du vill veta mer.

E-post: anders.hillertz@carlf.se

Telefon: 040-66 33 622

Mobil: 0709-76 79 04

Orvar och Olle är på väg att handlasta ett lass med grus ute i Oxie, för transport in till stan. Ett lass med grus kostade på den tiden 2,20:-

Om man omvandlar de 43 652 ton som vi sorterade under 2021 till volym blir det 90 000 m3. Och skulle man välja att jämföra det med Torson så når det en bra bit upp. Och mer därtill.