Totallösningar för transporter och avfallshantering

I vårt kundregister finns allt från stora och små livsmedelsbutiker, privatpersoner och bostadsrättsföreningar till byggföretag, shoppingcentra, större företag och kommuner.

TIPS!

Här kan du snabbt välja vad du vill slänga så föreslår vi lämpliga produkter.
Information med anledning av Corona virus/ Covid -19 

Carl F AB gör allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Ni och våra medarbetares säkerhet är vår högsta 
prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen.


Så här arbetar vi i denna extraordinära situation:


Löpande riskhantering

Vi har en nära och tät dialog inom företaget och följer löpande information från myndigheter och vidtar åtgärder utifrån deras rekommendationer.

Vi har också infört en rutin där vi före ett kundbesök kommer att fråga om risken för coronavirus, allt för att minska risken för en smittspridning.


Tjänsteutbud

Carl F ser för närvarande inga begränsningar med att leverera tjänster såsom vi utlovat utan tror oss kunna leverera våra tjänster utan att kund skall påverkas.


Medarbetare som uppvisar
symptom

Om en medarbetare känner sjukdomssymtom ska personen stanna hemma och kontakta sjukvårdsrådgivning 1177.


Övrigt

Just nu har vi skärpt rutinerna för utleverans av byggsäckar på vårt kontor. Säckarna ska i den mån det går förbeställas per telefon, ring 040-18 03 00 och beställ. 


Medarbetare som konstaterats smittad

Om en medarbetare skulle konstaterats smittad kommer vi följa Folkhälsomyndighetens råd om smittskydd. Vi följer också i övrigt Folkhälsomyndighetens råd om hemkarantän.Vi på Carl F ville veta hur stor påverkan vår egen verksamhet har på klimatet. Därför inledde vi ett samarbete med forskare på Cleantech Scandinavia i Lund. 

Resultatet visade att vår verksamhet faktiskt är klimatpositiv, det vill säga att vi förhindrar mer utsläpp än vad vi själva genererar. Faktum är att under 2018 bidrog vi till att 10 300 ton koldioxid inte släpptes ut i atmosfären.

Titta gärna på filmen där vi berättar mer om vår verksamhet och vårt klimatarbete

Läs mer om vårt miljöarbete här

carl robot

Carl Robot

Nu har vi installerat den tredje robotarmen på vår fantastiska sorteringsrobot CARL-ROBOT.

Den tredje armen kommer att plocka hårdplast som hinkar och dunkar. Detta materia hamnar ganska ofta i brännbart eftersom det tidigare varit svårt att sortera ut men nu har vi lösningen.

Boka gärna in ert företag på en rundtur för att få se roboten på riktigt.

Läs mer här 


Nyheter i statistiken

Tack vare vår robotanläggning är nu blandat avfall "ett minne blott" i alla fall om man tittar på statistiken hos Carl F. 

Vi lanserar nämligen B.A.S (blandat avfall till sortering) i vår statistik. Vilket ger er som kund möjlighet att se hur roboten sorterar ert blandade avfall.

Läs mer här


Farligt avfall

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet träder i kraft 1 augusti 2020. Från och med 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 

Carl F erbjuder att rapportera detta på samma sätt som vi idag tillhandahåller transportdokument. För att ta del av tjänsten ansök via länken nedan.

Ansök om ombudsgodkännande

Läs mer här

Carl-Robot, Sveriges första
avfallssorteringsrobot

Idag körs drygt 35 000 ton blandat avfall in på vår sorteringsanläggning. Det blandade avfallet sorteras tidigare maskinellt och 40% blev energibränsle. Här såg vi ett oerhört resursslöseri. Vi började söka efter effektivare lösningar för flera år sedan, och 2017 stod den på plats, Carl-Robot, Sveriges första avfallssorteringsrobot.

I full drift minskar vi energibränslet från 40% till otroliga 10%. Vi kan alltså tillföra ytterligare material till kretsloppet, närmare bestämt 9 000 ton. 

Med hjälp av Carl-Robot kan vi för våra kunder även redovisa ner på i princip sista kilot vilket avfall de producerar i from av papper, plast, trä m.m. i stället för att vi som idag redovisar materialet som brännbart eller blandat avfall.

Detta gör att miljövinsterna för Carl F:s kunder blir monumentala.


MILJÖ/ÅTERVINNING

Inte helt hundra men vi jobbar för den sista procenten!

Vi har en egen sorteringsanläggning i Malmö som uppfyller högt ställda tillståndskrav på drift och arbetsmiljö och som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län och Miljöförvaltningen i Malmö.

Anläggningen ligger ute i norra hamnen och är 50 000 m2 stor (vilket är 7 fotbollsplaner). Här hamnar allt det blandade avfall som vi hämtar hos våra kunder. Under ett år hanterar och sorterar våra tretton medarbetare på sorteringen närmare 45 000 ton, vilket i runda slängar betyder att de hanterar mer än 150 ton om dagen. Tungt.

2019 var vi så framgångsrika i sorteringen att 99,6 % av avfallet kunde återvinnas eller återanvändas.

turning torso illustration

Om man omvandlar de 43 652 ton som vi sorterade under 2019 till volym blir det 90 000 m3. Och skulle man välja att jämföra det med Torson så når det hela vägen upp. Och mer därtill.