Totallösningar för transporter och avfallshantering

I vårt kundregister finns allt från stora och små livsmedelsbutiker, privatpersoner och bostadsrättsföreningar till byggföretag, köpcentrum, större industrier och kommuner.

TIPS!

Här kan du snabbt välja vad du vill slänga så föreslår vi lämplig container.

Kontakta oss

Behöver du snabbt praktisk hjälp med ditt avfall? Välkommen till vår kundtjänst och transportledning via 040-18 03 00. Övriga kontakter finns här

Carl F:s tjänster

Carl F samlar in material som inte längre efterfrågas i sin nuvarande form. På vår sorteringsanläggning i Malmö ser vi till att fraktionerna kan återvinnas eller levereras som råvaror till en lokal eller global marknad. Som avfallskund hjälper vi dig med planering, hämtning av såväl osorterat som sorterat avfall, containerhyra, säkerhetsrådgivning samt projektanpassade koncept.

Åter 100 % familjeägt

Carl F:s huvudägare Jönsson & Söner övertog i december 2022 Sysav Industris 24- procentiga aktieinnehav i Carl F. Detta innebär att grundarfamiljen, som har ägt företaget sedan 1888, har fullt ägarskap igen. Detta kortar beslutsvägar och förenklar långsiktiga strategiska satsningar på utveckling av våra processer, tjänster och produkter. Sysav Industri är fortsatt en nära affärspartner och kund med flera gemensamma samarbetsprojekt.

Kort och gott om Carl F och hållbar tillväxt i Malmö.

Jobba på Carl F

Vill du jobba med hållbar utveckling? Vi söker ständigt nya medarbetare. Hos oss kan du räkna med sund arbetsmiljö, god företagskultur, transparent verksamhet och öppen dialog. Utvecklingsmöjligheterna är stora genom självledarskapsprogram och utbildningar. Skicka en spontanansökan eller sök lediga tjänster.