Totallösningar för transporter och avfallshantering

I vårt kundregister finns allt från stora och små livsmedelsbutiker, privatpersoner och bostadsrättsföreningar till byggföretag, shoppingcentra, större företag och kommuner.

TIPS!

Här kan du snabbt välja vad du vill slänga så föreslår vi lämpliga produkter.

Kontakt oss

Den kortaste och effektivaste vägen för dig att få en lösning på ditt avfall är att komma i kontakt med vår transportledning som är spindeln i nätet direkt via 040-18 03 00. På det här sättet får vi den kortaste och effektivaste vägen mellan våra kunder och oss.

Våra avfallstjänster

Vi frigör er från all planering och hantering av ert osorterade som sorterad avfall från en containerhyra till det projektanpassade konceptet.

Jobba här

Just nu söker vi flera nya roller då vi växer inom vår återvinningsverksamhet. Men, vi är nyfikna på just dig som tycker om att ta ansvar, vara del av ett team och ständigt vill finna lösningar hur vi kan transformera avfall till att få ett nytt liv! Kontakta Linda Pennsäter på linda.pennsater@carlf.se