Miljö / Återvinning

Inte helt hundra men de där sista procenten jobbar vi på

Vi har en egen sorteringsanläggning i Malmö som uppfyller högt ställda tillståndskrav på drift och arbetsmiljö och som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län och Miljöförvaltningen i Malmö.

Anläggningen ligger ute i norra hamnen och är 50 000 m2 stor (vilket är 7 fotbollsplaner). Här hamnar allt det blandade avfall som vi hämtar hos våra kunder. Under ett år hanterar och sorterar våra tretton medarbetare på sorteringen närmare 47 000 ton, vilket i runda slängar betyder att de hanterar mer än 150 ton om dagen. Tungt.

2017 var vi så framgångsrika i sorteringen att 99,6 % av avfallet kunde återvinnas eller återanvändas.

Kontakta gärna Håkan Månsson om du vill veta mer.
E-post: hakan.mansson@carlf.se
Telefon: 040-18 97 35
Mobil: 0709-76 79 62

Om man omvandlar de 46 674 ton som vi sorterade under 2016 till volym blir det 90 000 m3. Och skulle man välja att jämföra det med Torson så når det en bra bit upp. Och mer därtill.


Sorteringen i siffror

En lastbil kommer lastad

Av de ca 95 000 ton avfall som vi hanterar varje år återvinner vi 99 %. Ett tal som vi såklart är mycket stolta och glada över. Men den där sista retliga procenten stör vi oss på, men vi har gett oss ”den” på att försöka få bort den där sista mycket svåra procenten. Vi lovar att ni kommer att få höra när och om vi lyckas bli helt hundra.

Läs mer.

Ännu mer miljö i tanken.

En av våra gasbilar som rullar på vägarna. I övrigt drivs våra bilar på HVO.