CARL F STATISTIK


För dig som är kund, finns nu en möjlighet att när du vill och för vilken period du vill hämta uppgift om allt avfall och alla restprodukter som vi har hämtat hos dig. Besök vår statistiksida för mer information och inloggning.

125-ÅRING FULL AV ENERGI


Ett 44 meter högt vindkraftverk levererades till vår sorteringsanläggning i slutet av 2013. Det tog inte många timmar innan verket var rest, och sedan gick det bara några timmar till innan provdriften var igång.

Vindkraftverket är nu i full drift och producerar grön el. Elproduktionen täcker inte bara anläggningens behov av el utan nästan 80 procent av Carl F:s årliga behov av el.

Läs mer

EGET RENINGSVERK


För ett år sedan installerade vi ett reningsverk på vår sorteringsanläggning.

Vårt mål är att det vatten som släpps ut i kommunens ledningar i princip ska hålla samma kvalitet som dricksvatten.


Återvinning Intyg Miljö