CARL F STATISTIK


För dig som är kund, finns nu en möjlighet att när du vill och för vilken period du vill hämta uppgift om allt avfall och alla restprodukter som vi har hämtat hos dig. Besök vår statistiksida för mer information och inloggning.

VI LYFTER PÅ TÄCKET..


Eller rättare sagt, vi lyfter på taket! I vårt nya tält är vi igång med balning av plast, papper, tryckerispill och wellpapp i egen regi. Detta tillsammans med ytterligare 23 000 kvadratmeter tomt gör att vi är redo möta framtiden.

Nämnde vi förresten att Carl F har ett eget vindkraftverk? Jo, nu är all el som Carl F brukar grön!

Läs mer

EGET RENINGSVERK


För ett år sedan installerade vi ett reningsverk på vår sorteringsanläggning.

Vårt mål är att det vatten som släpps ut i kommunens ledningar i princip ska hålla samma kvalitet som dricksvatten.